{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

BỆNH VIỆN

基本信息
所属地区:Thank phố Phòng Thành Cảng电话:0770-7683358医院等级:Bệnh viện chuyên khoa bà mẹ và trẻ em cấp hai地址:Số 253 đường Hưng Đông thành phố Đông Hưng
医院简介
Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố Đông Hưng
 
      Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố Đông Hưng là một bệnh viện chuyên khoa dành cho bà mẹ và trẻ em. Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố Đông Hưng lấy bảo vệ sức khoẻ làm trung tâm, có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, chú trọng dự phòng, cung cấp phục vụ như sức khoẻ giáo dục, dự phòng, bảo vệ sức khoẻ và kỹ thuật sinh đẻ có kế khoạch. Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố Đông Hưng đã từng giành được những danh hiệu vinh dự như “Bệnh viện yêu thương trẻ em cấp quốc gia ”, “Đơn vị tiên tiến công trình an toàn bà mẹ và trẻ em Quảng Tây ”, “Tập thể cờ đỏ Tam Bát thành phố Phòng Thành Cảng ”, “Tập thể tiên tiến hệ thống vệ sinh thành phố Đông Hưng ”.
 
        Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em thành phố Đông Hưng có diện tích 4217 mét vuông, diện tích kiến trúc 6600 met vuông. Trong đó, kiến trúc nghiệp vụ 4800 mét vuông. Có các phòng đầy đủ như phòng khám bệnh, phòng nằm viện, phòng bảo vệ sức khoẻ. Phòng khám bệnh có nhi khoa, phụ khoa, khoa kiểm tra, phòng siêu âm B, phòng cung cấp, phòng thuốc v.v. Phòng nằm viện có nhi khoa, phụ khoa v.v. Phòng bảo vệ sức khoẻ có khoa bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, khoa bảo vệ sức khoẻ trẻ em, khoa tin tức vệ sinh bà mẹ và trẻ em, khoa sức khoẻ giáo dục, trường học phụ nữ có thai, khoa bảo vệ sức khoẻ trước kết hôn. Có 70 chiếc giường bệnh, trong đó có 30 chiếc dành cho khoa phụ sản, 40 chiếc dành cho nhi khoa. Viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em có cán bộ, công nhân viên 160 người, trong đó nhân viên kỹ thuật vệ sinh 123 người, nhân viên khác 33 người. Có bác sĩ phó chủ nhiệm 4 người, bác sĩ phụ trách 16 người.
 
        Viện chúng tôi kiên trì lấy bảo vệ sức khoẻ làm trung tâm, kết hợp bảo vệ sức khoẻ và lâm sàng, đặc sắc chuyên nghiệp nổi bật. Hiện nay, nghiệp vụ chủ yếu có:
 
        Thứ nhất là công tác bảo vệ sức khoẻ trẻ em, gồm các công việc như sau:
1.   Quan lý sức khoẻ trẻ em, kiểm tra sức khoẻ tre em, nuôi trẻ em theo cách khoa học, giáo dục và chỉ đạo trẻ em, kiểm tra dậy thì sinh trưởng trẻ em, khám và chữa bệnh gù v.v.
2.   Đo định nguyên tố vi lượng, đánh giá dinh dưỡng, kiểm tra bệnh trẻ em, nuôi nấng sữa mẹ v.v.
 
        Thứ hai là công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, gồm các công việc như sau:
1.   Kiểm tra sức khoẻ trước/sau khi phụ nữ sinh con.
2.   Bảo vệ sức khoẻ trong tuổi dậy thì.
3.   Bảo vệ sức khoẻ phụ nữ có thai trong các thời kỳ.
4.   Truyền bá tri thức hạn chế sinh đẻ, thực hiện kỹ thuật phá thai không đau và chữa bệnh không có thai.
5.   Bảo vệ sức khoẻ trong tuổi mãn kinh.
6.   Triển khai công việc tổng điều tra bệnh phụ khoa, thực hiện sinh nở nằm viện, phẫu thuật phụ khoa. Kiểm tra sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, triển khai công việc dạy học và nghiên cứu khoa học, lực lượng kỹ thuật bảo vệ sức khoẻ y tế, trình độ kỹ thuật, chất lượng phục vụ không ngừng nâng cao.
 
Địa chỉ: Số 253 đường Hưng Đông thành phố Đông Hưng
Số điện thoại: 0770-7683358