{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Đông Hưng

Ngày đăng:2017-12-17 21:09:20   
Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Đông Hưng
Địa chỉ: Số 213 đường Tân Hoa Đông Hưng