{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh Tân Hoa

Ngày đăng:2017-12-17 21:17:21   
Ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh Tân Hoa
Địa chỉ: Số 20-22 đường Tân Hoa Đông Hưng