{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cơ quan đổi tiền mặt Trung Việt-Tân Hoa Tốc Hội

Ngày đăng:2017-12-17 23:19:27   
Tân Hoa Tốc Hội
Địa chỉ: Số 1 toà A3 khu mậu dịch quốc tế Đông Hưng
Số điện thoại: 2282558,13627706121