{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cơ quan đổi tiền mặt Trung Việt-Tiền tệ liên hợp Bắc Kinh

Ngày đăng:2017-12-17 23:20:14   
Tiền tệ liên hợp Bắc Kinh
Đia chỉ: Số 394 đường Đại Bình Đông Hưng
Số điện thoại: 7681213,13877070647