{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cơ quan đổi tiền mặt Trung Việt-Thiên Tân Bột Hải Thông Hội

Ngày đăng:2017-12-17 23:20:50   
Thiên Tân Bột Hải Thông Hội
Đia chỉ: Số 123 toà 33 trung tam tập hợp và phân tán du lịch quốc tế đầu tư Vịnh Bác Bộ số 199 đương Hà Châu Đông Hưng
Số điện thoại: 7676227,18077055120 (Giám đốc Trương)