{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cơ quan đổi tiền mặt Trung Việt-Trung tâm đổi tiền Kinh Hoa

Ngày đăng:2017-12-17 23:21:40   
Trung tâm đổi tiền Kinh Hoa
Đia chỉ: Khu mậu dịch quốc tế Đông Hưng
Số điện thoại: 13907701823(Giám đốc Thẩm)