{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Video 视频


TP.HCM thí điểm bảng điện tử thông minh cho khách đi xe buýt

Bảng điện tử thông minh trực tuyến cung cấp đầy đủ thông tin cho khách đi xe buýt như giá vé, lộ trình, số xe... Sau một tháng thí điểm, thành phố sẽ mở rộng mô hình này.

Nhiều video